Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Treningsavgiften 2017

Publisert 14.03.2017 kl.12.41

Her er gjeldende satser og informasjon om treningsavgift og medlemskontingent. Eventuell endring av treningsavgifter vedtas av årsmøtet som avholdes i løpet av 1. kvartal hvert år.

Årgang Årsklasse Treningsavgift* Medlemskont.
2012 5-åringer 500
2011 6-åringer 1400 1000
2010-2007 5’er 3400 1000
2006-2005 7'er 4400 1000
2004-2001 11'er 5400 1000
G2004-2001 Elite 11'er 6000 1000
Junior Bredde   4400 1000
Junior   5400 1000
Junior Elite   6400 1000
Veteran   1200 1000
Senior   2200 1000

 *) Alle medlemmer vil når de runder 8 år bli belastet kr 1.000 i, engangs, kunstgressavgift. Denne avgiften bokføres særskilt og går uavkortet til utskifting av kunstgress på de ulike baner og nedbetaling av lån på eksisterende kunstgressbane (Lille kunsten). Avgiften belastes 1. september hvert år. Nye medlemmer til Fotballgruppen som er eldre enn 8 år på innmeldingstidspunktet, vil bli belastet den samme avgiften når de melder seg inn.

Eventuell endring av treningsavgifter vedtas av årsmøtet som avholdes i løpet av 1. kvartal hvert år.

Betaling av treningsavgift og medlemskontingenten

Dersom det er første gang du er medlem hos oss, kan du trene i en måned før du må betale. Dersom du begynner etter 1. august vil du betale halv medlemskontingent og halv årlig treningsavgift.

Treningsavgiften betales i to rater. Halvparten har forfall i april, andre forfall er 15. juni. Vær vennlig og betal innen forfallsdato! Det sparer oss for masse ekstra arbeid. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen forfall, er den aktive ikke lisensberettiget/forsikret og vil ikke kunne delta på treninger og kamper.

Fotballgruppa opererer fortsatt med en kunstgressavgift på kr. 1000,- for nye medlemmer. Dette er en engangsavgift, et spleiselag for den nye kunstgressbanen alle i Fotballgruppa har vært med på å finansiere. Kunstgressavgiften vil bli fakturert i september 2017 for barn fra 2009-årgangen og nye medlemmer i eldre årganger.

Regler for betaling av medlemskontingent
Fullstendig medlemskontingent (kr 1.000) må betales uansett varighet av aktivitet inneværende sesong. Start- eller sluttidspunkt har ingen betydning. Innmelding etter 1. august gir halv medlemskontingent. Familiemedlemskap koster kr 2000 pr. husstand.

Regler for betaling av treningsavgift
Treningsavgift betales i sin helhet så lenge spilleren er aktiv fra 1/1 (vinter) tom. etter 1/7. Hvis en spiller er aktiv til maks 1/7 inneværende sesong, betales halv treningsavgift. En spiller som begynner etter 1/7 betaler halv treningsavgift.

Ny- eller re-innmeldte
Nye spillere (som ikke er registrerte i klubben tidligere) kan trene i 1 mnd. før faktura sendes.
Spillere som er registrert i klubben tidligere, og som har valgt å slutte - for så å begynne igjen, kan trene 2 ganger før faktura sendes.

Det bes også om at inn- og utmeldingsskjema brukes konsekvent, fra spiller/foresatte til trenere/ledere og videre til klubben. Dermed oppdateres bådes årgangens laglister og klubbens laglister.

Betalingsinformasjon

Bruk mottatt faktura og kidnummeret som står på denne.
Kontonummer: 1503 38 45186

Dersom fakturaen, inklusive kidnummer, er forsvunnet 
– ta kontakt med administrasjonen pr e-post; [email protected].

Har du ikke fått faktura 
– send mail med;
Navn, adresse, fødselsdato, gruppe du tilhører, lag du tilhører,
mobil / mobil foresatt, og e-post / e-post foresatt
til [email protected]