Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Dugnad fotballgruppa 2018

Sist oppdatert 17.02.2019 kl.21.08

Vel møtt til dugnad vår og høst. Dugnad er hyggelig og sosialt, og et viktig bidrag til å bygge klubben vår!!

Se: Ny organisering av det frivillige arbeidet fra 2019

Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben, og er avgjørende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle våre aktive spillere. Som medlem eller som foreldre av barn med medlemskap i klubben er det dugnadsplikt. Årgangsansvarlig er ansvarlige for den praktiske innkallingen av årgangen og oppfølging av de enkelte foreldre/personer slik at mange nok stiller. Hver årgang vil bli innkalt til en dugnad pr sesong.

Vårdugnaden

Lørdag 21. april kl 9.30-12.30 Årgang
Niffen G06, G05, G04, J04, J03
Hallager og Hundejordet G03, G02, Jr gutter

Husk å registrere deg til din lagleder/årgangsansvarlig ved oppmøte!

Niffen
- Generell søppelplukking på hele anlegget
- Raking utenfor gjerdet Vangen/Freidigveien
- Samle granulat i sekker
- Vaske kiosk

Hallager/Hundejordet
- Generelt søppelplukk hele området, inkludert veien opp til Hundejordet
- Feie parkeringsplass
- Rake gressplen ned til 11’er banen
- Samle granulat
- Koste tribuner

Ha veldig gjerne med redskap som river, spader, koster, kantklipper, trillebår etc. selv om det for begge steder vil stilles materiell til disposisjon.

Nordstrand Cup

Dato Årgang

17. - 18. mars

J05, A-laget herrer
   
22. september G12, G09, J09
23. september G11, G10, J10/11
   
14. oktober G08, J08
   
20. - 21. oktober G07, J07

- Informasjon om arbeidsoppgaver og hva foreldre skal bidra med sendes ut til årgangsansvarlig 1-2 uker før cupen 

Kiosk

I 2018 har G07 og G08 ansvar for kiosk.

Dugnadskomitéen
ved Anders Bakken