Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Dugnad fotballgruppa 2019

Sist oppdatert 22.03.2019 kl.21.26

Vel møtt til dugnad. Dugnad er hyggelig og sosialt, og et viktig bidrag til å bygge klubben vår!!

Se: Ny organisering av det frivillige arbeidet fra 2019

Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben, og er avgjørende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle våre aktive spillere. Som medlem eller som foreldre av barn med medlemskap i klubben er det forventet at alle stiller opp på dugnad. Årgangsansvarlig er ansvarlige for den praktiske innkallingen av årgangen og oppfølging av de enkelte foreldre/personer slik at mange nok stiller. Hver årgang vil bli innkalt til en dugnad pr sesong.

Vårdugnaden

Lørdag 6. april kl 9.30-12.30 Årgang
Niffen G05, G04
Hallager og Hundejordet J05, J04, J01/02/03

Husk å registrere deg til din lagleder/årgangsansvarlig ved oppmøte!

Niffen
- Generell søppelplukking på hele anlegget
- Raking utenfor gjerdet Vangen/Freidigveien
- Samle granulat i sekker

Hallager/Hundejordet
- Generelt søppelplukk hele området, inkludert veien opp til Hundejordet
- Feie parkeringsplass
- Rake gressplen ned til 11’er banen
- Samle granulat
- Koste tribuner

Ha veldig gjerne med redskap som river, spader, koster, kantklipper, trillebår etc. selv om det for begge steder vil stilles materiell til disposisjon.

Kiosk

I 2018 har G07, J07, G06 og J06 ansvar for kiosk. Ansvarlig for kiosk: Simon Hansen

Dugnadskomitéen
ved Anders Bakken