Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Dugnad fotballgruppa 2017

Sist oppdatert 06.08.2017 kl.16.18

Vel møtt til dugnad vår og høst. Dugnad er hyggelig og sosialt, og et viktig bidrag til å bygge klubben vår!!

Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben, og er avgjørende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle våre aktive spillere. Som medlem eller som foreldre av barn med medlemskap i klubben er det dugnadsplikt. Årgangsansvarlig er ansvarlige for den praktiske innkallingen av årgangen og oppfølging av de enkelte foreldre/personer slik at mange nok stiller. Hver årgang vil bli innkalt til en dugnad pr sesong.

DnB Nordstrand Cup

Dato Årgang
Lørdag 23. september G11, G08, J08
Søndag 24. september G10, G09, J09, J10/11
   
Lørdag 14. oktober G06, J06
Søndag 15. oktober G07, J07

- Informasjon om arbeidsoppgaver og hva foreldre skal bidra med sendes ut til årgangsansvarlig 1-2 uker før cupen 

Vårdugnaden

Lørdag 22. april kl 9.30-12.30 Årgang
Niffen G05, G04, G03
Hallager og Hundejordet J05, J04, J03, J01/02
   

Husk å registrere deg til din lagleder/årgangsansvarlig ved oppmøte!

Niffen
- Generell søppelplukking på hele anlegget
- Raking utenfor gjerdet Vangen/Freidigveien
- Samle granulat i sekker
- Vaske kiosk

Hallager/Hundejordet
- Generelt søppelplukk hele området, inkludert veien opp til Hundejordet
- Feie parkeringsplass
- Rake gressplen ned til 11’er banen
- Samle granulat
- Koste tribuner

Ha veldig gjerne med redskap som river, spader, koster, kantklipper, trillebår etc. selv om det for begge steder vil stilles materiell til disposisjon.

Kiosk

I 2017 har G06 og G07 ansvar for kiosk.

Med vennlig hilsen
Dugnadskomiteen ved Anders Bakken