Gå til innhold Gå til navigasjon
Meny

Dugnad på anleggene våre i 2017

Sist oppdatert 27.03.2017 kl.22.24

Vel møtt til dugnad vår og høst – hyggelig og sosialt – pent rundt oss blir det også!!

Frivilligheten er og blir uvurderlig for klubben, og er avgjørende for å opprettholde dagens aktivitetsnivå for alle våre aktive spillere. Som medlem eller som foreldre av barn med medlemskap i klubben er det dugnadsplikt. Årgangsansvarlig er ansvarlige for den praktiske innkallingen av årgangen og oppfølging av de enkelte foreldre/personer slik at mange nok stiller. Hver årgang vil bli innkalt til en dugnad pr sesong.

I 2017 har G06 og G07 ansvar for kiosk.

Vårdugnaden

Lørdag 22. april kl 9.30-12.30 Årgang
Niffen G05, G04, G03
Hallager og Hundejordet J05, J04, J03, J01/02
   

DnB Nordstrand Cup

Dato Årgang
Lørdag 23. september G11, G08, J08
Søndag 24. september G10, G09, J10/11
   
Lørdag 14. oktober G07, J07
Lørdag 23. september G06, J06

 

Husk å registrere deg til din lagleder/årgangsansvarlig ved oppmøte!

 

Vårdugnaden

Niffen
- Generell søppelplukking på hele anlegget
- Raking utenfor gjerdet Vangen/Freidigveien
- Samle granulat i sekker
- Vaske kiosk

Hallager/Hundejordet
- Generelt søppelplukk hele området, inkludert veien opp til Hundejordet
- Feie parkeringsplass
- Rake gressplen ned til 11’er banen
- Samle granulat
- Koste tribuner

Ha veldig gjerne med redskap som river, spader, koster, kantklipper, trillebår etc. selv om det for begge steder vil stilles materiell til disposisjon.

Arbeidsoppgaver DNB Nordstrand Cup

- Mer info kommer senere

 

Med vennlig hilsen
Dugnadskomiteen ved Anders Bakken